Живи, Україно, живи для краси, Для сили, для правди, для волі!.. Шуми, Україно, як рідні ліси, Як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, І руки не скрутять ворожі: Стоять твої вірні сини навкруги З шаблями в руках на сторожі………О.Олесь

Home » Документи,що регулюють діяльність гімназії

Документи,що регулюють діяльність гімназії

Статут Ужгородської класичної гімназії

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Порядок проведення диференційованих заліків

Про ліцензію на освітню діяльність

Положення про педагогічну раду гімназії

Порядок переведення учнів ЗНЗ до наступного класу

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти

Порядок отримання благодійних внесків

Правила поведінки для учнів

Тимчасове положення про порядок організації НВП у класичній гімназії на час карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби

Наказ про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальнихзакладів

Наказ про впорядкування питань фінансово-господарської діяльності у закладах освіти

Наказ про заборону збору коштів у закладах освіти м.Ужгород

Наказ про порядок отримання благодійної допомоги та створення комісії з оприбуткування благодійних внесків