Живи, Україно, живи для краси, Для сили, для правди, для волі!.. Шуми, Україно, як рідні ліси, Як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, І руки не скрутять ворожі: Стоять твої вірні сини навкруги З шаблями в руках на сторожі………О.Олесь

Home » Матеріально-технічне забезпечення та оснащення

Матеріально-технічне забезпечення та оснащення

 

Матеріально-технічне забезпечення  класичної гімназії у 2022/2023 н.р.

Станом на __01.09.2022р.______

І. Загальні дані

Адреса, телефон ______м.Ужгород, вул. 8 Березня, 44 66-22-57_________________

Проектна потужність (вмістимість) школи__________960 ______________________

Змінність навчання_________________однозмінне____________________________

Кількість аудиторій __34__ лабораторій ___4__

Кількість класів __28___, кількість учнів __ 956__

Умови для організації кабінетної системи навчання ____функціонує кабінетна система навчання, 9 спецкабінетів, 30 навчальних приміщень обладнаних проектно-мультимедійною технікою ______________________________________

Кількість працюючого персоналу:__________88_____________________________

господарського____________________32_______________________________

  • педагогічного_____________________56_______________________________
  • працівників харчоблоку_____________-_______________________________

Наявність бібліотеки з читальним залом (кількість місць) _______32____, залу засідань (площа на одного учня)________0,1_________________________________

Наявність приміщень для проведення гурткової роботи (перелік)___наявний_кабінет  гурткової роботи, музей «Берегиня», хореографічний зал, два зали для східних єдиноборств, великий спортивний зал___

II. Земельна ділянка.

Розміщення_________м.Ужгород, вул. 8 Березня , 44__________________________

Розриви відстані витримані:_______________так_____________________________

до автомагістралі_____________ так _______________________________________

до житлової забудови___________ так ______________________________________

Знаходиться в санітарно-захисній зоні______________ так ____________________

автомагістралі_______________ні__________________________________________

промислових підприємств (сільськогосподарських об’єктів)

Площі земельної ділянки по ДБН-92 “Містобудування. Планування та

забудова”.___________2,9 га_______________________________________________

Процент озеленення території:__________________більше 50 %_________________

50 відсотків і більше 20-50 відсотків менше 20 відсотків

Зонування території передбачене.________________так_______________________

Кількість і набір спортмайданчиків._________________чотири_(волейбол, баскетбол, футбольне поле, легкоатлетичний)________________________________

Навчально-дослідницька зона, її площа________________немає_________________

Господарська зона_______________газова котельня___________________________

Майданчик для збору сміття (розміщення, покриття, обладнання)______________наявний________________________________________

Приміщення підсобного господарства, складські приміщення їх стан._______________відмінний____________________________________________

Оренда приміщень. ______ так__487 м2____(варочний цех,три спортзали)_______

III. Будівлі, інженерне забезпечення.

1.Тип будівлі, поверховість (типова, пристосована, погано пристосована). Склад основних приміщень, використання за призначенням__________типова, використовується за призначенням____________________так_____________

1.1  Наявність гардеробу, обладнання шаф для одягу в класах_____________гардероби_____860 місць__________________

1.2  Відповідність медичного пункту (стоматкабінету) санітарним вимогам:

наявність проточної води, забезпеченість обладнанням, апаратурою___________медичний пункт, обладнаний_________________________

рівень природного і штучного освітлення______________задовільний______________________________________

2.Композиційна структура, умови для ізоляції початкової школи від основної

(середньої)________________початкової школи немає_________________________

3.Площа в м2 на одного учня в класі , кабінеті згідно ДБН-92 «Містобудування. Планування та забудова» ____________2,05 м2________________________

4.Застосування оздоблювальних матеріалів для основних приміщень__у нормі____

5.Тип водопостачання_________центральне_______(наявний бювет для питної води)__________________________________________________________________

Забезпечення потреби води із розрахунку на 1 особу_________у нормі__________

6.Внутрішнє холодне і гаряче водопостачання:____________наявне_______________________________________

6.1  Організація питного режиму_____________бювет, їдальня_________________

6.2  Наявність запасної ємності в закладі_______________наявні_____________________________________________

7.Тип каналізування (центральне,локальне,вигріб).______________центральне_____________________

8.Внутрішнє каналізування:_____________наявне____________________________

8.1  Кількість внутрішніх туалетів ________19_______________________________

8.1  Надвірні туалети, їх стан, відповідність санітарно-технічним вимогам.________________-_______________________________________________

9.Тип опалення: _______________автономне_______________________________

10.Тип вентиляції. Наявність механічної вентиляції:____________наявна________

в навчальних приміщеннях із розрахунку 16 об/год.

в лабораторіях фізики________________ наявна ______________________________

в лабораторіях хімії____________________ наявна ____________________________

11.Організація режиму природнього провітрювання._________________ наявна __

12.    Забезпеченість навчальними меблями: _________у нормі __________________

IV. Природне та штучне освітлення.

1.Наявність затінення на вікнах_____________наявне_______________________

2.Кольорове оздоблення приміщення (стіни, стеля, підлога, вкзати гаму кольорів).____________пастельна гама_____________________________________

3.Джерело штучного освітлення (тип світильників, їх кількість)____люмінісцентні лампи, лампи LED__________________________________________________

Організація харчування.

1.Тип приміщення (типове, спец побудоване, пристосоване) харчоблоку___спеціальне__________________________________________________

1.1  Водопостачання (гаряча, холодна проточна вода)._____________так__________________________________________________

1.2  Каналізування._______________так_____________________________________

1.3  Вентиляція механічна.__________так___________________________________

1.4  Наявність складських приміщень, овочесховища._____________________так__________________________________

1.5  Наявність необхідних виробничих приміщень.____________________так______________________________________

2.Режим роботи харчоблоку:

2.1  на сировині_______________ на сировині ________________________________

2.2  на напівфабрикатах__________________-________________________________

3.Організація харчування учнів, графік та умови харчування._________________відмінні_____________________________________

4.Наявність договору на обслуговування їдальні, укомплектованість кадрами._____________наявні______________________________________________

5.Організація контролю за станом харчування._________________згідно вимог___

6.Обідній зал. Кількість посадкових місць, площа на посадкове місце. Наявність гігієнічних умов.__________200м, 1,6 м2__________________________

7.Забезпеченість кухонним та столовим посудом, миючими та дєззасобами.__________________у нормі____________________________________

8.Оснащеність технологічним, холодильним обладнанням, згідно нормативу._______________у нормі_________________________________________

9.Дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог, поточності

виробництва.______________так___________________________________________

10.Умови дотримання особистої гігієни персоналом (душова, роздягальня).________________згідно вимог_________________________________

10.1.Своєчасність проходження медоглядів та гігієнічного навчання.___згідно вимог _________________________________________________________________

10.2   Рівень гігієнічних знань персоналу.________________високий____________________

VI. Умови для фізичного розвитку.

1.Навчально-фізкультурна база закладу. Загальна площа__________1172м2_______

1.1  Спортивний зал 1,2,3 (підкреслити)____________чотири___________________

1.2  Гімнастичний зал (зал для ритміки)_______________наявний________________

1.3  Тренажерний зал._______________наявний_____________________

1.4  Куточки фізкультури в рекреаціях._______________-_____________________

1.5  Тир.____________________-________________

1.6  Настільний теніс та інше.________________ наявний ____________________

2.Приміщення для зберігання знаряддя, спортінвентаря._____________наявне____

3.Забезпечення світлового режиму:

3.1  Штучне і природне освітлення.________________так____________________

3.2  Рівень освітленості на підлозі._________________у нормі___________________

3.3  Питома електропотужність.______________________у нормі______________

3.4  Тип електросвітильника (гігієнічний, побутовий)____________побутові_______________________________________

3.5  Наявні захисні пристрої.________________наявні____________________

4.Повітряно-температурний режим (дотримується, порушується)_______________дотримується_____________________

5.Тип вентиляції (природна, припливно-витяжна)_______________витяжна_____________________

6.Умови для дотримання санітарних вимог, вимог з техніки безпеки, профілактики

травматизму______________у нормі______________________

7.Дозвіл на роботу спортзалу._________________наявний___________________

VII. Умови трудового навчання.

База для навчально-трудового виховання, площа майстерень:_____193,8 м2______

1.1 Організація виробничого навчаyня в закладі. Профіль майстерень: столярне, слюсарне, інші_____________комбінована_______________________

1.2  Дозвіл санепідслужби на функціонування майстерень.__________________наявний____________________________________

2.Обладнання майстерень, правильність розташування і оформлення робочого

місця, відповідальність обладнання віку та росту учня.__________________так______________________________________________

3.Умови для дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки. Дані

лабораторного та інструментального контролю (освітленість, мікроклімат.
запиленість)._______________у нормі______________________________________

4.Наявність припливно-витяжної вентиляції._______________ наявна___________

5.Наявність засобів індивідуального захисту._______________ наявні___________

6.Наявність умов для дотримання особистої гігієни.________________ наявні ____

7.Підведення водопроводу (для окремо стоячих приміщень)__________так_____

8.Каналізування.___________так_________________________

9.Наявність гарячої проточної води.________________так____________________

10.Забезпечення умивальниками наливного типу.________________так_____________________________________________

11.Наявність спецодягу, умови для утримання особистого одягу.____ наявні___

12    Кабінет обслуговуючих видів праці для учнів 5-9 класів.

Обладнання його згідно санітарних вимог._______________ наявні _______

13.Наявність складських приміщень, інструментальної кімнати _______наявна___

14.Укомплектованість аптечками невідкладної допомоги._________________так__________________________________________

15.Тип штучного освітлення._________ люмінісцентні лампи, лампи LED________

VIII. Умови та режим роботи комп’ютерного класу.

1.Характеристика класу, площа на одне робоче місце  ___ Каб №1 ___21м3_Каб. №2__15,7 м3__Каб №3__15,7 м3___________________________________________

Кількість ___________три ________________________________________________

Робочих місць _______15+1_______15+1______15+1_________________________

Орієнтація класу________пн.зх., пд.сх______________________________________

2.Обладнання робочого місця.

Розміщення комп’ютерів в класі (порядне, по периметру). ____№1 по периметру, №2 порядне, ____№3 порядне _______________________________________

Тип комплекту, марка монітора.____________________________________________

3.Оздоблення стін, підлоги (колір побілки, шумозахисне покриття)________________білий,№1,2,3 – так__________________________

4.Природне освітлення (СК, КПО, наявність світло поглинаючих штор, затіняючи

штор).______________наявні_____________________________________________

5.Штучне освітлення:______________ наявне_____________________________

тип світильника___________лампи люмінісцентні_________________________

питома електропотужність_____________-_______________________

організація порядного включення світильників ________ наявне _____________

світлозахисні екрани ____________ так ____________________________________

можливість зміни кута нахилу монітора (так, ні)___________________так_______

6.Відповідність меблів гігієнічним вимогам (так, ні)_____________так______________

7.Організація повітряного обміну_____________віконно-протяжний_____________

7.1Наявність загальної припливно-витяжної вентиляції______________-__________

7.2  Наявність кондиціонера_______________-_____________________

7.3  Умови для наскрізного провітрювання________________так_____________

7.4  Дотримання режиму прибирання ________ у нормі __________________

8.Підключення до класу проточної води, наявність умивальників_______так____

9.Наявність лаборантської._____________так_______________________

10.Умови для утримування особистих речей______________так________________

11.Укриття для учнів _______ так____ + на базі ЗОШ №8 вул.ак.Корольова,4