Живи, Україно, живи для краси, Для сили, для правди, для волі!.. Шуми, Україно, як рідні ліси, Як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, І руки не скрутять ворожі: Стоять твої вірні сини навкруги З шаблями в руках на сторожі………О.Олесь

Home » Презентація навчального закладу

Презентація навчального закладу

 

Класична гімназія

Ужгородської міської ради Закарпатської області

 

Ужгородська класична гімназія  – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів.Історія гімназії сягає у далекий 1613 рік, а у сучасній новій будівлі була відкрита у квітні 1994 року.

Робота з обдарованою учнівською молоддю у гімназії має системний і послідовний характер, а в рамках МАНу – пошуковий. За роки існування гімназії призерами ІІ етапу олімпіад стали понад 1600 учнів, а ІІІ етапу – 700 учнів, ІV етапу понад – 50 учнів.

До першого класу гімназії зараховують дітей, які пройшли конкурсний відбір після закінчення початкової школи. Починаючи з 1(5) класу гімназії, проводиться допрофільна підготовка  вивчення окремих предметів відповідно до напрямів навчання.

Для реалізації розвитку природних задатків гімназистів дотримано принципи неперервності, послідовності і систематичності навчання. Розроблена освітня програма дає  змогу, в залежності від потреб учнів сформувати старші класи за такими профілями: іноземної філології , математичного, хіміко -  біологічного.

У всіх кабінетах є доступ до мережі Internet для гімназистів та педагогічних працівників. Функціонує 34 навчальних мультимедійних кабінетів, 10 спеціалізованих навчальних кабінетів, музей, тощо.

Чудова спортивна база: великий зал для ігрових видів спорту, гімнастичний зал та 2 зали обладнанні для силових єдиноборств, закритий плавальний басейн.

У гімназії додатково проводяться: заняття у спортивних секціях – плавання, карате, легкої атлетики; спортивні  та бальні танці; працюють різноманітні гуртки, клуб-гурток КВК.

Поряд із сучасними кабінетами, де сконцентровано дидактичний, інформаційний, науковий і фаховий матеріал, у рекреаційних приміщеннях гімназії розміщено постійно діючу виставку автентичних художніх полотен (колекція більше 100 картин) всесвітньовідомої Закарпатської художньої школи, серед яких твори Заслуженого художника України В.Микити,  роботи О.Гораля, Ю.Герца, В.Приходька, А.Кашшая, П.Бедзіра, В.Габди, Т.Данилича, Е.Контратовича та інші. Це своєрідна арттерапія, яка покликана формувати національну самосвідомість майбутньої еліти України, естетичні смаки та  відчуття прекрасного.

 Завітайте до нас!

 88009,м. Ужгород, вул. 8 Березня, 44 тел.  +380664536620

E-mail: klasychna1994@gmail.com

Сайт: gymnasium.uzh.ua

Classical  Gymnasium of Uzhhorod city council

of Zakarpattya region

 

Uzhhorod Classical  Gymnasium is Secondary General Education School for Levels II-III. Its history dades as far back as the late 1613, and a modern new building was opened in April 1994.

Work with gifted pupils in the gymnasium constitutes a systematic and consistent character, while the Youth Academy of Sciences implements exploratory one. During the existence of the gymnasium, over 1600 pupils have become the prize winners of stage II of the competitions, over 700 pupils of stage III and more than 50 children succeeded in stage IV.

 The children who finished primary  school enrol  in the first grade only after taking the competitive examinations. The gymnasium fulfills the preparation for specialization for Grade 1 (5) onwards.

 For the implementation of students’  natural abilities the concepts of continuity, coherence and systematic training are respected. Such designed educational program facilitates, depending on the needs of students, the formation of the following classes: foreign philology, mathematical and chemical-biological. Each classroom is provided with Internet access; the gymnasium is equipped with 34 multimedia classrooms and interactive equipment, 10 modernized study rooms, the museum.

 There are excellent sport facilities: a large gym for playing sports and games, 2 gyms are used for training combative types of martial arts, a swimming pool.

The gymnasium provides after-school clubs, such as karate, athletics, swimming, music and dance lessons.

 Along with modern classes, where didactic, informational, scientific and professional base is concentrated, one can find a permanent exhibition of authentic art paintings (a collection of more than 100 works) of word-famous Tranthcarpathian art school, canvas of the Honored Artist of Ukraine V.Mykyty, O.Horal, Y.Herts, V.Prykhodko, A.Kashshai, P.Bedzira, V.Habda, T.Danylych, E.Kontratovych. Its a peculiar art therapy, which is designed to form a national consciousness of  the future elite of Ukraine, aesthetic tastes and a sense of beauty.

Welcome!

88009, Uzhhorod, 8 Bereznya, 44  str.   tel. +380664536620

E-mail:  klasychna1994@gmail.com

Website: gymnasium.uzh.ua

 

Ужгородська класична гімназія.ppt 

 

Ужгородська класична гімназії